Hur går en utredning till?

Varför är jag här? Och vad kommer att hända? Det är frågor som många barn ställer sig innan en NPF-utredning. I den här artikeln förklarar vi hur en utredning går till.

Det finns inget enskilt test som visar om du har ASD/Asperger, ADHD eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att ta reda på det måste man göra en noggrann utredning där man samlar in många olika sorters information om dig. En sådan utredning görs oftast hos BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) eller BUMM (Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning). Olika personer kommer att vilja träffa dig och dina föräldrar för att förstå vilka svårigheter du har och vilken hjälp du behöver. Utredningen är ett teamarbete där psykolog och läkare samarbetar. Ibland behövs också kurator, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast.

1. Första besöket

Du och dina föräldrar får träffa ditt team, eller delar av det. De kommer att berätta hur utredningen går till, varför man gör en utredning och vad man kan få hjälp med. Du får veta vilka personer du kommer att träffa, och när. Du får berätta hur du mår och vad du själv tycker att du behöver hjälp med. Ni kommer att prata om hur det är i skolan och hemma. Du får ställa frågor om det är något du undrar.

2. Besök hos psykologen

Du kommer att få träffa psykologen flera gånger. Hon/han vill ta reda på så mycket som möjligt om hur du mår och fungerar. Ni kommer att prata och du kommer att få lösa olika uppgifter så att psykologen kan förstå vad du har lätt för och vad som är svårt för dig. Det kan till exempel handla om att lägga olika mönster med klossar och pussel, eller para ihop olika bilder. Alla barn får göra olika uppgifter eftersom ni söker hjälp för olika problem. Ni kommer att prata om hur du mår och hur det fungerar i skolan, i familjen och med kamrater. Psykologen talar om vad ni ska göra nästa gång.

3. Intervju med föräldrarna

Dina föräldrar kommer att få träffa ditt team och beskriva din utveckling från att du var liten fram till nu. De får berätta vilka intressen du har haft, vilka lekar du har lekt och hur det har fungerat för dig i förskola och skola. Det är för att teamet ska förstå om dina svårigheter har funnits länge eller inte, och hur de påverkar dig.

4. Träffa läkaren

Du att träffar läkaren en eller två gånger tillsammans med dina föräldrar. Läkaren undersöker dig och testar dina reflexer. Hon/han kommer att fråga om du har (eller har haft) någon sjukdom, eller om du har mått dåligt på något annat sätt. Det gör läkaren för att förstå om dina svårigheter kan bero på en kroppslig sjukdom, eller om det är mer troligt att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

5. Återgivning

När utredningen är klar träffar teamet först dina föräldrar och berättar vad de har kommit fram till. Sedan får du träffa någon från teamet, ofta psykologen, som berättar för dig om resultatet. Det kan hända att du får en diagnos, alltså ett namn på funktionsnedsättningen. Det är vanligt att ha flera funktionsnedsättningar samtidigt. Då får du flera diagnoser. Om du inte får en diagnos kommer ni ändå att prata om dina svårigheter och vad du behöver hjälp med. Du och dina föräldrar får veta vilken hjälp ni kan få från BUP och andra ställen. Tillsammans kommer ni överens om nästa steg. Det kan vara bra att träffa skolan och berätta vad utredningen har kommit fram till.

Hur lång tid tar utredningen?

Oftast blir det ungefär 4-6 besök hos BUP/BUMM. Varje besök är 45-60 minuter. Utredningen brukar vara klar inom cirka tre månader.