Elevens checklista

Den här checklistan kan hjälpa både dig som elev och dina lärare att se vad du kan behöva. Skriv ut den bifogade pdf-en och ringa in de punkter som är viktiga för dig och lämna över till dina lärare.

skriver_pa_papper_fixad

 1. Lärare och personal ska få information om min funktionsnedsättning.
 2. Tydliga skyltar och gärna foton på personalen utanför deras rum.
 3. Inga surrande fläktar, störande ljud eller flimrande starka lysrör.
 4. Information i god tid om vad som ska hända. Det är jobbigt för mig om det händer något oväntat.
 5. Både muntlig och skriftlig information, som är rak och tydlig.
 6. Påminnelser och hjälp med planering.
 7. Kontrollera att jag verkligen har uppfattat det ni har sagt.
 8. All undervisning på så få ställen som möjligt.
 9. Anteckningshjälp på lektioner och möten.
 10. Tillgång till ett lugnt rum om jag blir stressad och övertrött.
 11. Skriftlig information om vilken hjälp jag kan få och vem jag ska prata med för att få stöd.
 12. Öronproppar eller hörlurar för att slippa ljud.
 13. Jag behöver ordning och reda.
 14. Hjälpmedel som ger mig struktur, t.ex. tids- och planeringshjälpmedel, en whiteboard, scheman eller listor på vad jag ska göra.
 15. Stöd och strategier för hur och när jag ska börja ett arbete och avsluta det.
 16. Tala om precis vad jag ska göra och i vilken ordning jag ska göra det, vad som är viktigast att göra först om jag inte hinner allt, vem jag ska fråga om något blir fel och när jag kan fråga, när jag har ansvar och när andra har ansvar.
 17. Jag vill på bestämda tider gå igenom hur allt fungerar och ha stöd, samtal och hjälp att lösa problem.
 18. Annat som är viktigt för mig:…………………………………………………………………………………………….

LADDA NER CHECKLISTAN HÄR >>

Den här texten kommer från vår elevhandbok “Så här! Få skolan att funka”. I menyn till vänster kan du läsa hela boken digitalt eller beställa den från vår webbutik.