Vill du veta mer om dina rättigheter?

Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du till exempel kontakta IVO eller BO, eller läsa mer om Barnkonventionen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO ska se till att hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Du kan kontakta IVO för att fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Telefon: 020-120 06 06
Mejl: beratta@ivo.se
Chat: På deras webbsida www.ivo.se under rubriken ”barn & unga” finns det en chattfunktion som är öppen vardagar klockan 16.00–18.00.

Barnombudsmannen (BO)

I Sverige har alla barn och ungdomar under 18 år en barnombudsman (BO). Fredrik Malmberg är just nu BO och han har utsetts av regeringen. Det är inte bara Fredrik som jobbar med de här frågorna – utan
han är chef för en hel statlig myndighet. BO ska i första hand företräda barns och ungas rättigheter. Du kan kontakta BO för att få du reda på dina rättigheter och vart du kan vända dig för att få hjälp!

Telefon (för dig under 18 år): 020-23 10 10
Mejl: info@barnombudsmannen.se
Chat: På deras webbsida www.bo.se under rubriken ”För dig under 18 år” finns det en chattfunktion.

Barnkonventionen

FN:s Barnkonvention är en viktig samling regler som de flesta av världens länder ställer sig bakom. I Barnkonventionen står det att alla barn och unga har rätt att få vad de mest behöver och att inte bli utnyttjade eller diskriminerade. Som ung har man också rätt att få säga vad man tycker och att bli respekterad för den man är. Konventionen lyfter särskilt fram barn och unga med funktionsnedsättningar – såsom ADHD, Autismspektrumtillstånd, Tourette och språkstörning.

Läs mer om Barnkonventionen på UNICEF:s hemsida.