Om projektet

Barns röst

Barns röst har arbetat för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bli mer delaktiga i sin egen vård. Det kan handla om att få information som man förstår, att bli lyssnad på och få möjlighet att påverka sin behandling.

Vi vände oss till personer som arbetar inom vården, till barnen som kommer dit och till deras föräldrar. Vi ville få de vuxna att lyssna på barnens synpunkter, så att de kan fatta kloka beslut för barnens bästa.

Barns röst ville informera barn om olika diagnoser och om vilken vård de kan få. Vi gjorde bland annat filmer om barns rättigheter och om hur det är att ADHD, ASD, språkstörning eller Tourettes. På den här webbsidan hittar du alltihop.

Barn med NPF har varit delaktiga i det mesta vi gjort. De har bidragit med expertkunskap om sin egen situation, varit med och gjort filmer och informationsmaterial. Vi har också arrangerat grupper och läger där barn med NPF kunde träffa varandra.

Samarbetspartners

Barns röst pågick i tre år mellan september 2015 och september 2018. Projektet drevs av Riksförbundet Attention i samarbete med KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet) och Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting och var finansierat av Allmänna Arvsfonden.