Får du vara med och bestämma hos doktorn, psykologen eller psykiatern?

Har du ibland känt att du inte förstår varför du är hos läkaren, psykologen eller psykiatern? Då är du inte ensam. Många barn och unga upplever att de inte får vara med och bestämma under sina vårdbesök. Många har också känt att de inte fick någon hjälp under besöket.

När barn och unga själva får vara med och bestämma under sina vårdbesök känner de efteråt att de har fått hjälp och blivit förstådda. Det visar en undersökning som vi har gjort. I den svarade 341 barn på frågor om hur de har upplevt sina kontakter med läkare, sjuksköterskor, psykologer, psykiater – ja, all form av vård helt enkelt.

Men barn får inte alltid vara med och bestämma. Och när man inte får vara med och bestämma själv är det lätt att känna sig förvirrad efter besöket. Så här svarade de som deltog i undersökningen. De skulle tänka tillbaka på ett vårdbesök och svara på frågorna.

Svar från vår undersökning

 fraga1

fraga2

 

fraga3

fraga4

fraga5

fraga6

fraga7

  fraga8

Vi på Attention tycker att det här är viktigt

  • Se till att barnet har tagit till sig och förstått information om vården och sin diagnos. Utgå från att barnet behöver få informationen på ett sätt som är anpassat till barnet.
  • Ge barnet möjlighet att förbereda sig genom att tydligt ange syftet med mötet, vilka som kommer att vara med, hur länge mötet kommer att pågå, hur ofta ni ska ses och  vad man kan vara med och påverka.
  • Se barnet som expert på sin livssituation. Se till att barnet kommer till tals och blir lyssnad på. Låt barnen ställa frågor och komma med förslag på vad som ska tas upp under mötet.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR >>