Vad är ADHD?

“Vad är ADHD?” är en ritad film där du får reda på vad ADHD är, hur det märks och hur vanligt det är. Du får också lyssna på andra barn och ungas berättelser om deras upplevelser av sin diagnos.