Barns röst i vården – Vilka rättigheter har jag?

Följ med Smilla när hon intervjuar Barnombudsmannen om barns rättigheter. Den här filmen är för dig som har fått eller kanske ska få en NPF-diagnos. NPF är en förkortning för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som t ex ADHD, Autism/ASD, Tourette eller språkstörning.