Barns röst i vården – Vem kommer jag att träffa?

Vad gör egentligen en psykolog? Vad händer när man träffar läkaren? Följ med Vincent när han intervjuar en psykolog, läkare, kurator, arbetsterapeut och logoped. Den här filmen är för dig som har fått eller kanske ska få en NPF-diagnos. NPF är en förkortning för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som t ex ADHD, Autism/ASD, Tourette eller språkstörning.