Emil intervjuar Henrik

Emil är ungdomsreporter för men Hallå! Henrik Pelling är pensionerad överläkare, barn- och ungdomspsykiater och ledande expert på Tourettes syndrom.

EmilVarför får man tics?
Det finns ingen klar orsak men man vet att den är biologisk och att det kan vara symtom på Tourettes syndrom.

Vad händer i kroppen och varför känns det som att man MÅSTE ticsa?
I hjärnan finns celler som kontrollerar rörelser som du gör utan att tänka, till exempel blinka eller svälja. När allt fungerar som det ska flyter signalerna i jämn ström från cell till cell. Men om det blir obalans och cellerna skickar för många signaler svämmar systemet över av rörelser eller ljud som är svåra att stoppa. Innan du börjar ticsa känns det ofta som om det kliar eller sticker i kroppen. Känslan ökar om du är spänd eller stressad.

Vad kan man göra för att slippa ticsen?
De kan delvis kontrolleras med viljan. Men du måste först bli medveten om dina tics så du vet vad du ska jobba med. Fokusera på ett tic i taget och jobba med motrörelser. Man använder en rörelse, ett ljud eller andningsteknik som gör det svårt att ticsa samtidigt. Att avdramatisera och berätta för folk att ”jag har tics” kan göra att du slappnar av och ticsen minskar. Om ticsen bli så svåra att man får ont i kroppen eller att
de blir väldigt störande för omgivningen kan de dämpas med medicin. Men eftersom biverkningarna är svåra, är det bra om det går att undvika. En lovande metod som inte har några biverkningar, och
Henrik Pellingsom man nu forskar på, är transkraniell magnetstimulering. En platta som hålls över pannan har ett pulserande magnetfält som påverkar de elektriska hjärnvågorna som vi kan se på EEG. Det går att ställa in så att överskottet av impulser som ger tics hämmas.

Varför blir jag så trött?
Det går åt mycket energi att hålla tillbaka ticsen och det är psykiskt påfrestande att hela tiden tänka på att inte göra något som stör dig själv eller andra.

Ibland måste jag involvera andra i mina tics, mina föräldrar eller brorsan. Är det vanligt?
Nej, det är inte så vanligt och det är bra om du försöker jobba bort det.

Vad beror Tourette på?
Det har med arv att göra men kan också utlösas av infektion.

Vad är de vanligaste symtomen?
Symtomen är olika för varje individ och skalan är bred och komplex. Utöver tics kan man ha tvång och i vissa fall också koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar, aggressionsutbrott, ångest och depression.

Hur många i Sverige har diagnosen?
En halv procent av alla barn och unga, det blir ungefär 10 000 personer.

Har man diagnosen hela livet?
Ja, men oftast blir man bättre och bättre på att hålla tillbaka tvång och tics. Hjärnan lär sig helt enkelt!

Tourette

Personer med Tourettes har tics. Tics är ljud och rörelser som kroppen gör utan att det är meningen. Till exempel harklingar, visslingar eller blinkningar. Det är vanligt att man också är överaktiv och har svårt
att koncentrera sig.