”Språkstörning är ett dumt ord”

Alexander ser ut som en typisk tonårskille men under ytan kämpar han med sin språkstörning.

alexSpråkstörningen märks när han pratar. Ibland tappar och famlar han efter ord, gör annorlunda ordval, glömmer stavelser och böjer ord lite annorlunda. När någon annan pratar koncentrerar han sig maximalt. Är det ord han inte förstår så brukar han avbryta och be att man upprepar sig. Om någon mumlar eller pratar för fort så är det svårt för honom att hänga med. Det kan uppstå missförstånd, och det tycker Alexander är jobbigt. Ofta hjälper det inte så mycket att berätta att han har en språkstörning. Folk förstår inte vad det innebär. Han tycker att ”Språkstörning” är ett dumt ord.

– Om man säger att man har en störning, så tycker jag att det låter som att man inte kan så mycket. Det stämmer ju inte alls.

Vad innebär det i skolan?

I skolan gör språkstörningen det svårt för honom att läsa, skriva och lära sig nya språk. Lärarna behöver därför anpassa undervisningen av några ämnen extra mycket. Framför allt får Alexander hjälp genom att gå i en mindre undervisningsgrupp, där klassen är mindre och man kan få mer hjälp av läraren. I klassen finns också en logoped, som kan extra mycket om läs- och skrivsvårigheter.

Språkstörningen gör de nationella proven till en utmaning. Om han skulle göra proven på samma sätt som alla andra så skulle han få lägga all kraft till att läsa och förstå instruktionerna. I språkklassen får han möjlighet att göra proven ensam tillsammans med läraren

Alexander trivs i skolan, men innan han fick det stöd han behövde var det tufft.

-Det var inte så bra den första tiden i skolan. Jag ville inte alltid gå dit. Jag hade inte så bra lärare och de sa att jag inte alls var redo att läsa och skriva. Det var jobbigt. Men nu har jag det bra! Det är roligt att gå till skolan.

Alex största utmaningar i skolan

  • Att prata inför en grupp
  • Att läsa
  • Att skriva
  • Att en del lärare inte vet vad språkstörning är.

Alex bästa strategier i skolan

  • Få hjälp av en lärare att läsa. Då kan läraren förklara ord som jag inte förstår, och så diskuterar vi texten tillsammans.
  • Få göra prov muntligt istället för att skriva.
  •  Att någon annan skriver och antecknar åt mig under lektionerna.
  • Jag vill upprepa saker mycket. Till exempel efter NO-lektionerna brukar jag repetera det vi gjorde under lektionen.
  • Använda dator eller ipad i skolan.