Vad är Språkstörning?

Språkstörning betyder att man har svårt att tala och att förstå språk. Den som har en språkstörning pratar ofta med färre ord än andra, och sätter ihop orden på ett annorlunda sätt. Det är också vanligt att uttala ord annorlunda och att ha svårt att förstå det andra säger. Olika personer har olika problem.

Det går inte att bota en språkstörning. Men med rätt hjälpmedel och bra träning kan problemen minska. För en del personer märks språkstörningen nästan inte alls i vuxen ålder.