Ben intervjuar Sven

Ben och Sven

Ben, 16 år, är ungdomsreporter för men Hallå! och intervjuare. Sven Bölte är klinisk psykolog och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap.

Vad beror ASD på?
Både gener och miljö bidrar. Anlag till ASD (ASD = autismspektrumtillstånd) kan finnas i föräldrarnas gener, så att vi ärver det. Det finns också miljöfaktorer, t ex olika ämnen och sjukdomar som påverkar vår utveckling när vi ligger i mammas mage.

Vilka är de vanligaste symtomen?
För att få diagnosen måste man fungera annorlunda i sättet man samspelar med andra. Man har svårt med förändringar, tycker om att göra vissa saker igen och igen, eller har specialintressen.

Varför är det så vanligt med specialintressen när man har ASD?
Det kan vara olika för olika personer. Det kan ge glädje, lugn eller avkoppling. Många känner sig trygga när de gör en sak som de kan mycket om för att de känner att de har kontroll då. Ett specialintresse är ju ofta logiskt och förutsägbart till skillnad från det sociala livet.

Vilka är de vanligaste och vilka är de ovanligaste specialintressena du märkt?
Bland barn är datorspel, rymden och dinosaurier vanliga. Bland vuxna naturen, teknik, tidtabeller, telefonkatalogen och liknande som man lär sig utantill. Jag har träffat en del som kan kalendern för många år bakåt och framåt. Det ovanligaste jag stött på var en som samlade gamla traktorer i en lada och tyckte det var viktigt att de var skyddade med speciell taggtråd runtomkring.

Varför är det ofta svårt att möta andras blickar?
Det finns olika teorier om det och det är olika för olika personer. En del tycker att ögonkontakt är obehagligt. Vissa har svårt att prata samtidigt som de ser någon i ögonen. Eller så tycker man helt enkelt inte att det är viktigt att se folk i ögonen.

Vad skulle vara den optimala miljön för en person med ASD?
De flesta mår bra av samma saker som alla andra, fast de är ännu viktigare för dem som har ASD. Förståelse för och hänsyn till att man är som man är, tydlighet, struktur, upprepning och rak kommunikation är viktigt för många. Och att veta i förväg vad som ska hända och att ha gott om tid på sig för att slippa stress.

Varför är skolan ofta svår för oss som har ASD?
För att skolan förväntar sig att alla ska fungera på ungefär samma sätt och klara av vissa krav fast det inte är så. Men redan med små anpassningar i undervisningen, kring raster och i matsalen kan det bli mycket bättre.

Vad är den vanligaste fördomen om ASD?
Det finns både fördomar som överdriver svagheterna hos dem som har ASD och fördomar som överdriver styrkorna hos dem som har ASD. En del tror att ASD är mer avvikande än vad det är, det vill säga att personer med ASD är sjuka. En del tror att alla med ASD är genier.

Finns det några könsskillnader?
Det är fler killar som har Asperger- eller ASD-diagnos. Det beror delvis på biologiska faktorer som gör det mer sannolikt för en pojke att få ASD. Men det beror också på att en del tjejer inte upptäcks eftersom deras symtom kan vara annorlunda än killarnas, och för att de ofta är bättre på att dölja eller kompensera för de sociala svårigheterna som man kan ha när man har ASD.

Nu får alla som har någon form av autism diagnosen ASD istället för Asperger eller autism. Men du som redan har fått diagnosen Asperger har kvar din diagnos.