Vad är ADD?

ADD är ADHD utan hyperaktivitet. Personer med ADD har alltså svårt att fokusera sin uppmärksamhet, men inte svårt att sitta still. Det kan snarare vara tvärtom. Att man drömmer sig bort och har svårt att komma igång med sånt som man måste göra eller att avsluta det man påbörjat. Ibland kan människor i omgivningen uppleva att man inte lyssnar eller tar för lång tid på sig att svara på frågor. Det beror bland annat på att man är intryckskänslig och behöver tid för att sortera alla intryck. Det kan göra att det blir jobbigt att behöva vara social och ha många människor omkring sig.

OBS! Egentligen heter diagnosen inte längre ADD, utan ADHD med huvudsakligen ouppmärksamhet.

Styrkor

  • Hyperfokus när man verkligen gillar något.
  • Intrycksrikedom. Man får fler och starkare sinnesintryck än andra.
  • Intuitiv förmåga. Intryckskänsligheten gör att många blir bra på att läsa av andra och känna in omgivningen.

Utmaningar

  • Hålla fokus längre tid på ansträngande uppgifter, som läxor eller projektarbeten.
  • Trötthet. Alla intryck leder ibland till att man känner sig fysiskt och psykiskt utmattad.
  • Intryckskänsligheten kan göra att man upplever kritik och negativitet starkare.

Se filmen om Erica, som har diagnosen ADD