Ungas berättelser

Under projekttiden kunde unga skriva och dela med sig av sina berättelser om hur det är att leva med en diagnos, till oss på Attention och till andra barn och ungdomar. Om de ville kunde de vara anonyma. Vi har också publicerat flera texter om hur det är att leva med en diagnos. Vi läste igenom alla inskickade texter innan de publicerades och om den som skickat in ville vara anonym tog vi bort alla namn. Bra va?

Vad handlade texterna om?

Det finns ett enkelt svar på den frågan – om vad som helst som har med diagnos att göra! Men för att hjälpa till med idéer kunde de som skickade in till exempel skriva om hur det fungerar i skolan, hur det gick till när de fick sin diagnos eller hur de upplevde utredningen och besöken hos BUP. Kanske hade de några tips som de vill dela med sig av till andra? Till exempel vilka sporter eller andra saker att göra på fritiden som fungerar extra bra när man har en diagnos?

Anonymiserade karaktärer

Vi bad alla som skrivit att undvika namn på lärare, psykologer och annat. De fick använda sitt eget namn om de ville, men fråga sina föräldrar först. De skulle tänka på att skriva kort och spännande. Och sist av allt – tänka på att ha roligt när de skrev!

Inskickade filmer

De som ville kunde också skicka in en film till oss med sin berättelse, men vi bad dem att tänka på att andra kan se vem personen är i en video och att de därför alltid måste fråga sina föräldrar innan de skickade sin video till oss.