Frågor till experten

Här gick det att få svar av professor Sven Bölte, på frågor kopplade till egen diagnos.

Sven är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet och en av Sveriges främsta experter inom neuropsykiatri. Scrolla ner för att se vad andra har frågat och läsa svaren de fått.

Klicka på frågorna för att läsa Svens svar!

 

 

 • Varför är jag så trött hela tiden?

  Jag förmodar att det är två saker som kan förklara detta. För det första kan det ta en hel del kraft att försöka anpassa sig, t ex gå i skolan och umgås med andra. Du måste kanske tänka extra mycket på vad du säger och hur du borde bete dig för att passa in och inte sticka ut. För det andra kan det vara vanligt att du som har ADHD eller ASD sover dåligt eller har en förskjuten dygnsrytm. Många har jättesvårt att somna på kvällen, vaknar tidigt eller vaknar jättetrötta på morgonen.

 • Varför tror så många vuxna att ADHD och ASD inte finns? De verkar tro att det bara handlar om ouppfostrade barn.

  Jag tänker mig att vissa människor kan tycka så för att ADHD och ASD inte syns utanpå eller kan idag inte mätas med biologisk test. Dessutom tror jag det handlar om att de inte känner någon som har ADHD och ASD. De har inte tillräcklig kunskap om vad det innebär eller tror mer på sina egna åsikter än på forskning. Det är bra om du berättar för dem hur det är för just dig.

 • Vad är skillnaden mellan sjukdom och funktionsnedsättning?

  Det är många som blandar ihop det här. Bakom en sjukdom finns biologiska orsaker som man kan mäta. En person känner sig sjuk och vill bli av med sjukdomen. När man exempelvis får diagnosen ADHD eller ASD så innebär ju inte det att man har fått en sjukdom, utan att man är som man är. Det är ju inget som är plötsligt sjukt inne i din kropp. Det är bara din hjärna som fungerar annorlunda.

  Man lider inte så mycket av sin ADHD eller ASD utan snarare av konsekvenserna. Vissa personer med ADHD och ASD hittar strategier som gör att de hanterar sina utmaningar utan att det påverkar deras vardagsliv så särskilt mycket. Andra med ADHD eller ASD stöter på större utmaningar och har betydligt svårare att klara av sitt vardagsliv. De personerna har en funktionsnedsättning de kan reducera eller kanske blir av med om får rätt behandling, stöd och bemötande. Sedan finns det också en del sjukdomar som ger symptom som liknar ADHD eller ASD.

 • Tycker du att man ska berätta för andra om sin diagnos?

  Det är ett högt personligt beslut tycker jag! Det måste du själv avgöra beroende på hur du känner dig med din diagnos – bekväm eller osäker.

  Jag tror dock att det kan vara bra att andra och skolan känner till din diagnos. Om de i skolan får veta kan troligen många missförstånd undvikas och du kan förhoppningsvis få det stödet och den förståelse du behöver. Ju mer andra vet om diagnoser som ADHD och ASD och konkreta personer som har dessa diagnoser desto mer självklart blir det. Jag tycker absolut inte du ska skämmas för din diagnos. Du är ju du med eller utan diagnos.

 • Vad är min personlighet & vad är min diagnos?

  Det är en mycket bra fråga, och egentligen kan idag ingen exakt skilja på ADHD- eller ASD-diagnos och individuell personlighet. Det ingår i en helhet och en person kan inte uppleva sin diagnos separat från sin personlighet. Det är snarare så att det är många olika personligheter som också delar på vissa överlappande drag. Jag har dock igenom åren träffat flera personer med ADHD och ASD som upplever att dessa drag står på något sätt i vägen för dem eller att de inte nödvändigtvis bara gillar dessa drag. Å andra sidan tycker väl alla människor att de har sidor de inte tycker speciellt mycket om.