Idrott för alla

Idrott för alla är ett 3-årigt projekt vars mål är att barn och ungdomar NPF i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv. Tanken är att möjliggöra att barn och ungdomar med NPF tydligare inkluderas i idrott och sport, genom att hitta nya samverkansformer, aktiviteter och träningsupplägg.

idrottBakgrund

Idrottsrörelsen har som mål att vara till för alla, men så fungerar det inte i praktiken. De barn och ungdomar som har behov av idrott och skulle vilja idrotta på sina egna villkor – t.ex. barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt att hitta in i föreningslivet och om de hittar dit är verksamheten sällan anpassad efter dessa gruppers behov. De grupper som är i störst behov av såväl hälsovinster, meningsfull fritid som gemenskap i en förening, får inte dessa behov tillfredsställda idag.

Målgrupper

  • Barn och ungdomar med NPF-problematik i åldern 10-16 år
  • Idrottsföreningar i deltagande kommuner
  • Ansvariga för barn-, ungdoms- och fritidsfrågor inom fritids-, skol-, social- och idrottsförvaltningar.

Mål och aktiviteter

Projektets övergripande mål är att barn och ungdomar med NPF-problematik i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv. Projektet vill genom samverkan mellan kommun, skola, idrottsföreningar och ungdomar med NPF öka denna grupps deltagande i idrottsverksamhet.

Genom att skapa exempel på hur samverkansmodeller kan se ut på kommunal nivå och genom utbildning och alternativa träningsupplägg vill projektet bidra med inspiration till hur ett arbete för att möjliggöra delaktighet för alla kan se ut. Ytterst vill projektet öka livskvalitén hos barn och ungdomar med NPF-problematik, ge dem möjlighet att delta i idrottsverksamhet och då få ta del av de positiva effekter som idrott och föreningsaktivitet innebär för ökad fysisk och psykisk hälsa.

Projektets genomförande

Projektet är tänkt att genomföras under tre år i följande tre steg:

  • I första stegen görs det en behovsundersökning, kartläggning och dialoger med målgruppen och två fokuskommuner initieras.
  • I andra steget görs det en praktisk prövning av samverkansprojektet i fokuskommunerna, samt så tas det fram en bruksanvisning som bas för spridning till fler kommuner.
  • I tredje steget lever samverkansprojektet vidare i kommunens regi. Projektets resultat används i olika utbildningar och konferenser. Sista året är målsättningen att motivera ytterligare tre kommuner att delta som fokuskommuner.

Samarbetspartners

Projektet är ett nationellt samverkansprojekt, men kommer att genomföras via två pilotkommuner; Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Övriga samarbetspartners är Stockholms Idrottsförbund, Svenska Ishockeyförbundet och andra specialidrottsförbund.

LÄS MER OM PROJEKTET HÄR >>