Om projektet

Barns röst

Barns röst arbetar för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bli mer delaktiga i sin egen vård. Det kan handla om att få information som man förstår, att bli lyssnad på och få möjlighet att påverka sin behandling.

Vi vänder oss till personer som arbetar inom vården, till barnen som kommer dit och till deras föräldrar. Vi vill få de vuxna att lyssna på barnens synpunkter, så att de kan fatta kloka beslut för barnens bästa.

Barns röst ska informera barn om olika diagnoser och om vilken vård de kan få. Vi gör bland annat filmer om barns rättigheter och om hur det är att ADHD, ASD, språkstörning eller Tourettes. På den här webbsidan hittar du alltihop.

Barn med NPF är delaktiga i det mesta vi gör. De bidrar med expertkunskap om sin egen situation och är med och gör filmer och informationsmaterial. Vi arrangerar också grupper och läger där barn med NPF kan träffa varandra.

Samarbetspartners

Barns röst pågår i tre år mellan september 2015 och september 2018. Projektet drivs av Riksförbundet Attention i samarbete med KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet) och Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting. Vi är finansierade av Allmänna Arvsfonden.

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss som arbetar med projektet.